SÅDAN ER VI SKRUET SAMMEN

Firmaet blev stiftet af automobilforhandler Jørgen Nielsen, der sidst i 40erne oprettede en person-og lastvogns-forretning i Ringsted. 

Efter en tid med forskellige mærker kom VOLVO på facadeskiltet i 1969. I begyndelse af 70'erne opførtes hovedkontoret i Ringsted og samtidig kom forhandlingen af Volvo i Slagelse med.

I 1988 overtog medarbejderne firmaet, hvilket blev det vendepunkt, der har bragt os frem til den virksomhed vi er i dag.

Som led i fornyelsen skiftede vi i 1989 navn til "TITAN". Titan har også givet navn til det meget stærke og lette metal titanium og, i følge den græske mytologi, er en Titan en der bærer selve himmelhvælvingen på sine stærke arme.

Det var derfor ikke unaturligt for VOLVO at vælge navnet "TITAN" til den stærkeste version af L495 modellerne (den første lastvogn forsynet med turbo), da de blev introduceret midt i 60'erne. Lige så naturligt var det for os at bruge "TITAN"-navnet som ny fælles identitet for virksomheden, idet vi også ønsker at signalere lethed og styrke samtidig med understregningen af relationerne til Volvo. 

I 2001 ophørte vi med at sælge personbiler for udelukkende at koncentrere os om vores kerneforretning:
Salg og service af lastbiler.